Nützliche Telefonnummern

Gemeindesekretariat

 • Alain Weber
  Tél. 99 03 57 - 1
  Fax. 99 03 57 - 555
 • Sandy Heynen
  Tél. 99 03 57 - 330

 

Bürgeramt / Zivilstandsbüro

 • Sandy Heynen
  Tél. 99 03 57 - 330
 • Sandra Pinto
  Tél.  99 03 57 - 360
  Fax. 99 03 57 - 555

 

Gemeindekasse

 • Marc Gilson
  Tél. 99 03 57 - 340
  Fax. 99 03 57 - 555

 

Technischer Dienst

 • Jeff Angelsberg
  Tél. 99 03 57 - 350
  Fax. 99 03 57 - 555

 

Gemeindewerkstatt

 • Guy Meier (chef d’équipe)
  5, Scheedelerstrooss Kehmen
  Tél. 99 03 57 712
  Fax. 90 92 60

 

Zentralschule

 • Tél.  288 302- 1

Kindertagesstätte Bourscheid

 • Tél.  288 302 -1 

 

Fussbalfeld

 • Vestiaires an der Ae:
  Tél.: 26 95 95 41

 

Polizei: 113

 • Centre d’intervention Diekirch:
  Tél.: 499 78 - 500

 

Sozialdienste

 • Hëllef Doheem:
  Tél.: 40 20 80 - 5000
 • Repas sur roues:
  Tél.: 99 03 57 - 340
 • Téléalarme:
  Tél.: 26 32 66
 • Centre médico-social:
  Tél.: 81 92 92 - 1

 

Förster

 • Jeff Sinner
  GSM: 621 20 21 55

 

Pfarrdienst

 • Presbytère Diekirch :
  M. le Curé-Doyen Fränz Müller
  Tél.: 80 32 94

 

Krankenwagen, Doktor, Samu: 112

 

Feuerwehr: 112