Actualité

Nordstadjugend - Projet Auschwitz

​Fir de 75. Joresdag vun der Befreiung vun Auschwitz organiséiert d'Nordstadjugend e Projet fir Jonker vu 14-26 Joer.

Infoversammlung am Jugendhaus zu Ettelbréck (28.02.2020, 16h00)

Flyer